COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Úvodní stránka » Vzorová ordinace » Ambulantní program

Ambulantní program

logo_pcdoktorVíce na www.compek.cz

PC DOKTOR

Ambulantní program PC DOKTOR® je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky. Uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky funkcí programu a provozní spolehlivost. Součástí programu pro abonenty pododávkové podpory je garantování včasného a úplného zajištění shody s aktuálními legislativními a metodickými předpisy, včetně dodávky nových číselníků a získávání nových rozšiřujících funkcí programu.

 

 

 

 

 

Nadstavbový modul - Komunikace s biochemickou laboratoří

Modul pro příjem laboratorních výsledků a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v elektronickém tvaru. Modul pracuje s formáty dat DS MZ ČR verze 1.1, 2.x, 3.x a Stapro Medea 2. Přijímá výsledky z laboratoří biochemie, hematologie, mikrobiologie, cytologie, RTG pracoviště, nemocničních oddělení, atd. Lze sledovat graficky vývoj sledované metody v čase.
Je možné implementačně nastavit automatický přepis došlých výsledků přímo do karty pacienta s možností přepisu všech nebo jen patologických hodnot. Hodnoty mimo meze se přepisují červeně.


 Nadstavbový modul - Obrazový archív

Dovoluje připojit různé zdroje grafických objektů (ultrazvuk, videokamera, digitální fotoaparát, scanner RTG snímků a další), získané obrázky uchovávat přímo u záznamů pacienta, zvětšovat, tisknout, importovat nebo exportovat, odesílat elektronickou poštou…). 
Je možné použít i kabelový dálkový ovladač. Nejčastěji používané je připojení SONO na gynekologických pracovištích nebo připojeníradioviziografií na stomatologii.